top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.  Udělujete tímto souhlas společnosti Družstvo Energie, se sídlo Berounská 404/6, Praha 10 10400, IČ: 19089481, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl DR, vložka 9009 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • bydliště

 • datum narození

2.  Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí poradenských služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let nebo po dobu, kterou po Správci požaduje zákon.

 

3.  V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Systémové za účelem:

 • Poskytovat a provozovat Služby;

 • Poskytovat našim uživatelům nepřetržitou zákaznickou podporu a technickou podporu;

 • Možnosti kontaktovat naše návštěvníky a uživatele s obecnými nebo personalizovanými upozorněními a propagačními zprávami týkajícími se služeb;

 • K vytváření agregovaných statistických údajů a dalších agregovaných a/nebo odvozených neosobních informací, které můžeme my nebo naši obchodní partneři použít k poskytování a zlepšování našich příslušných služeb; 

 • Dodržení všech platných zákonů a předpisů.

 

4.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti         komunita@druzstvoenergie.cz

 

5.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru WIX platform

 

6.  Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Ukládají vaše data na zabezpečených serverech za firewallem.  

 

7.  Všechny přímé platební brány nabízené Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS, jak je spravováno PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

 

8.  Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

9.  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

10. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webu. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, používáme a/nebo zveřejňujeme. 

bottom of page