top of page

Jaké jsou výhody solární energie a výhody při distribuci elektřiny v rámci komunity? - začneme po účinnosti zákona

čistá energie

Solární energie je čistá a udržitelná:

Využíváme-li solární energii, minimalizujeme emise skleníkových plynů a přispíváme k ochraně životního prostředí.

Náklady

Snížení nákladů na elektřinu:

Vlastní solární elektrárna může významně snížit vaše náklady na elektřinu a může vám dokonce umožnit získat příjem ze zpětného odběru.

Komunita

Vytvoření komunity s udržitelnou energií:

Sdílení solární energie mezi členy komunity může vést k vytvoření sítě, která je soběstačná a udržitelná.

okolí

Lokální podpora a udržitelný rozvoj:

Rozvoj solárních elektráren v rámci komunity podporuje místní hospodářství a může vést k vytvoření pracovních míst a podpoře udržitelného rozvoje v oblasti.

Podívejte se jak to funguje:

Jak se stát členem a získat solární elektrárnu zdarma?

Kroky od vstupu do Družstva Energie až po instalaci solární elektrárny jsou následující:

 1. Zájemce o členství vyplní přihlášku na webu a odešle ji na družstvo.

 2. Družstvo potvrdí přijetí přihlášky a pošle zpět informaci o výši základního členského vkladu, který zájemce zaplatí.

 3. Po zaplacení základního členského vkladu se zájemce stává členem družstva a je mu přiděleno pořadové číslo.

 4. Družstvo za člena požádá o možnost připojení solární elektrárny do distribuční soustavy na základě odeslaného blokového schématu pro panely.

 5. Pokud obdržíme souhlasné stanovisko, požádáme o udělení dotace ze SFŽP a zařadíme požadavek na instalaci elektrárny do pořadí.

 6. Dodavatel zajistí veškeré kroky k instalaci solární elektrárny.

 7. Společně s členem přebíráme elektrárnu od dodavatele a podepisujeme předávací protokol.

 8. Družstvo připraví veškerou dokumentaci pro SFŽP a požádá o vyplacení dotace.

 

Tímto postupem se člen družstva stává majitelem solární elektrárny a může využívat všechny další výhody, od využití energie pro vlastní spotřebu až po zhodnocení vkladu a případně i dobrého pocitu, že jsme mohl pomoct i komunitě (třeba využitím energie pro obec, školu apod.) 

 

Jak probíhá ověření možnosti připojení solární elektrárny do distribuční sítě a instalace solární elektrárny?

Zde naleznete konkrétní postup, jak s námi dosáhnete na vytouženou solární elektrárnu

 

Pro požádání o připojení solární elektrárny do distribuční sítě v ČR postupujeme následovně:

 1. Kontaktujeme místního distributora (např. ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PRE Distribuce atd.) a vyplníme potřebný formulář - např. u PRE https://www.pre.cz/cs/vyhledavani/?query=%C5%BE%C3%A1dost+o+p%C5%99ipojen%C3%AD+FVE+do+s%C3%ADt%C4%9B 

 2. Vyžádáme si od vás potřebné údaje a vyplníme za vás v zastoupení formulář a přiložíme k němu všechny potřebné dokumenty, jako například popis elektrického připojení, technické specifikace solární elektrárny a další relevantní informace.

 3. Zašleme formulář a přílohy místnímu distributorovi.

 

A jak probíhá instalace solární elektrárny?

Instalace solární elektrárny se obvykle skládá z několika kroků:

 1. Návrh a projektování: Instalace solární elektrárny začíná plánováním a návrhem systému. Projektant zpracuje návrh solárního systému, který bude nejlépe vyhovovat specifickým potřebám 

 2. Příprava střechy:  Je nutné zajistit, aby byla střecha v dobrém stavu a mohla podporovat hmotnost panelů. Pokud je potřeba, je nutné zajistit přípravu střechy pro přijetí solárních panelů.

 3. Instalace montážních konstrukcí: Poté jsou na střeše instalovány montážní konstrukce, které drží solární panely na místě. Tyto konstrukce mohou být připevněny k trámu nebo jiným pevným bodům na střeše.

 4. Instalace panelů: Po instalaci montážních konstrukcí jsou solární panely namontovány na střechu, obvykle pomocí šroubů nebo zámků.

 5. Elektrická instalace: Panely je nutné je propojit kabeláží a vybavit je dalšími komponenty, jako jsou solární regulátory, střídače a baterie. Tyto komponenty se starají o to, aby se solární energie přeměnila na použitelný elektrický proud.

 6. Testování: Po dokončení instalace je nutné provést testy na solární elektrárně, abychom se ujistili, že všechny komponenty správně fungují

 

Instalace solární elektrárny může trvat několik dní. Je důležité, že máme kvalifikované a zkušené odborníky, kteří zajistí bezpečné a úspěšné dokončení celého procesu.

 

A na závěr?

 1. Požádáme distribuční společnost o potvrzení připojení a odběru elektřiny z vaší solární elektrárny.

 2. Po připojení solární elektrárny do sítě můžete začít produkovat elektřinu a získávat příjem z prodeje přebytečné elektřiny zpět do sítě.

bottom of page