top of page

Chci investovat do obnovitelných zdrojů

Solární panely na střeše

Náš cíl

Chceme vybudovat silnou komunitu využívající elektřinu vyrobenou na střechách našich členů. Přebytečnou elektřinu prodat výhodně ostatním členům nebo obchodníkům s elektřinou. Všem členům rozdělit spravedlivě výnos z jejich vkladů do družstva.

Proč investovat?

Je pro vás důležitý vztah k přírodě a komunitám?

Díky vaší investici můžete přispět k budování udržitelnější budoucnosti a posílení naší komunity. 

 

Vaše investice do obnovitelných zdrojů umožní snížit závislost na fosilních palivech a ochránit životní prostředí pro nás i pro další generace. 

 

Navíc jako investor v našem družstvu budete mít možnost se aktivně podílet na rozhodování o dalších krocích a směřování naší společnosti.

 

Chcete investovat s výhledem na potenciální růst výnosů?

Investice do obnovitelných zdrojů nabízí atraktivní výnosy s relativně nízkým rizikem a dlouhodobým výhledem. 

 

Vaše investice bude přispívat k výstavbě nových solárních elektráren, které jsou stabilním zdrojem příjmů a jejichž produkce energie má tendenci růst.

Díky našemu profesionálnímu týmu získáte výhody investování do obnovitelných zdrojů s minimálním rizikem a maximálním potenciálem pro růst výnosů.

Energetická farma
bottom of page