top of page

Obce obnovitelné energie

Ve Španělsku se v posledních letech pomalu, ale jistě rozvíjí model komunitní energetiky, který podporuje vznik tzv. "obcí obnovitelné energie". Tyto obce se skládají z místních obyvatel a společností, kteří společně investují do obnovitelných zdrojů energie a sdílejí si produkovanou elektřinu. Jaký je základní princip modelu "obcí obnovitelné energie"? Principem "obcí obnovitelné energie" je společná investice do obnovitelných energií, především solárních a větrných elektráren, které jsou umístěny v blízkosti obce. Tato zařízení jsou vlastně a spravována místními obyvateli a společnostmi, kteří zůstávají společníky v tzv. energetické družstevní společnosti. Energetické družstevní společnosti mají ve Španělsku již dlouhou tradici, avšak dříve byly spíše orientovány na distribuci energie, než na výrobu. Model "obcí obnovitelné energie" je naopak zaměřen na výrobu elektřiny, která je následně spotřebovávána členy družstva a ostatními místními obyvateli. Jaké jsou výhody modelu "obcí obnovitelné energie"?

1. Zvyšování soběstačnosti obce v oblasti energie


Díky vlastnictví a správě obnovitelných zdrojů energie se obec stává nezávislou na dodávkách energie z centrálních elektráren a může být soběstačná v oblasti energie. To výrazně snižuje energetickou bezpečnost obce a snižuje závislost na fosilních palivech.

2. Ochrana životního prostředí


Investice do obnovitelných zdrojů energie přispívá k ochraně životního prostředí, neboť tyto zdroje nevypouští do ovzduší znečišťující emise, jako je případ u fosilních paliv. Komunitní energetika tak může pomoci snížit znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů.

3. Ekonomické výhody pro místní komunitu


Díky investicím do obnovitelných zdrojů energie v oblasti se vytváří nová pracovní místa a místní ekonomika se neochuzuje o prostředky investované do energií.


4 zobrazení0 komentářů

Comments


Discover clics solution for the efficient marketer

More clics

Never miss an update

Thanks for submitting!

bottom of page