top of page

Dánsko a komunitní energetika

V Dánsku je komunitní energetika podporována několika programy a zákony, které nabízejí rozvoj obnovitelných zdrojů energie v rámci komunity. Jedním z hlavních nástrojů pro podporu komunitní energetiky je tzv. „výzva pro komunitní energii“, která umožňuje podporovat projekty obnovitelné energie na úrovni komunit.

V rámci této výzvy mohou obce a města získat finanční podporu pro své projekty v oblasti obnovitelné energie, včetně solárních panelů, větrných elektráren a biomasových zařízení. Výzva také umožňuje výstavbu nových projektů a modernizaci stávající infrastruktury. další z programů podporujících komunitní energetiku je Dánská energetická agentura, která poskytuje poradenství a finanční podporu pro komunitní projekty zaměřené na úsporu energie a obnovitelné zdroje. Agentura také spolupracuje s komunitami na vytváření sítí pro sdílení energií a rozvíjení nových technologií.

Zákon o obnovitelných zdrojích energie také stanovuje, že musí být alespoň 20 % celkové spotřeby energie v Dánsku z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a 50 % do roku 2030. To vytváří tlak na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v rámci komunity, což je v souladu s politikou Dánska na podporu udržitelného rozvoje.

Dánsko také podporuje vznik a rozvoj energetických družstev, která poskytuje komunitám a obyvatelům vlastní podíly v projektech obnovitelných zdrojů energie a společně poskytuje výhody z produkce elektřiny. Tato družstva také poskytují vzdělávání a poradenství v oblasti obnovitelné energie a poskytovat lidem se podílet na rozhodování o energetické politice.

Díky těmto programům a zákonům je Dánsko jednou z předních zemí v oblasti komunitní energetiky. Podpora obnovitelných zdrojů energie na úrovni komunit umožňuje nejen snižování emisí skleníkových plynů, ale také vytváření nových pracovních příležitostí.


Věřme, že i Česká republika využije naplno výhod komunitní energetiky


6 zobrazení0 komentářů

Comments


Discover clics solution for the efficient marketer

More clics

Never miss an update

Thanks for submitting!

bottom of page